Η Χώρα των Παραμυθιών» μια από τις πιο γνωστές και εδραιωμένες εταιρείες στον χώρο της προσχολικής αγωγής, εμπιστεύτηκε τον Αρχιτέκτονα Αντώνη Ορφανουδάκη και την ομάδα της Omikron Design Verde για την αρχιτεκτονική μελέτη, την επίβλεψη, την έκδοση της οικοδομικής αδείας, και τέλος την διακόσμηση της νέας γενιάς των ομόνυμων πρότυπων ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών της.

H κεντρική ιδέα στην οποία βασίστηκε και εκτυλίχθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο τα παιδιά βλέπουν και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Σε αντίθεση λοιπόν με τα αντίστοιχα κτίρια προσχολικής αγωγής, το συγκεκριμένο θα αποτελείται από ένα λευκό κέλυφος, πάνω στο οποίο, ένα δεύτερο κέλυφος από εγχρωμα στοιχεία θα του δίνει διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με την θέση του ήλιου!