Η χώρα του
Oράματος

Από το 2003 το όραμα της Χώρας των παραμυθιών αγκαλιάζει γενιές μαθητών και τις οδηγεί στο μέλλον.

Σήμερα, με τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις πιο πρωτοποριακές εγκαταστάσεις, η χώρα των παραμυθιών προσφέρει ποιοτική παιδαγωγική εμπειρία και προετοιμάζει τη νέα γενιά των αυριανών πολιτών του κόσμου.

Η χώρα των
Παιδαγωγικών Μεθόδων

Συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία, η χώρα των παραμυθιών αναπτύσσει διαρκώς νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για να καλλιεργήσει στους μαθητές τις γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της εποχής. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν τα χαρίσματά τους, να αναδείξουν τη μοναδικότητά τους.

Η χώρα των
Προγραμμάτων

Εξελίσσοντας διαρκώς τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της, η χώρα των παραμυθιών καλλιεργεί στους μαθητές της ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες ζωής και όλα τα αναγκαία εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής, συντελώντας στην επιτυχία και την ευτυχία τους.

Χάρη στο ολοκληρωμένο και προσωποποιημένο πλάνο εκπαίδευσης της Χώρας των Παραμυθιών, οι μαθητές ξεχωρίζουν σε διαφορετικούς τομείς, ώστε να αποτελούν ενεργά μέλη μιας δυναμικής κοινότητας που τους παρέχει την πιο θετική προοπτική για το μέλλον τους.

Η χώρα των
Εμπειριών

Η χώρα των παραμυθιών διαθέτει ένα πολυδιάστατο και εξειδικευμένο φάσμα εκπαιδευτικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στο μοναδικό προφίλ, τις ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε μαθητή και το υψηλό επίπεδο γνώσης που αποκτά.

Η η χώρα των παραμυθιών προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στη γνώση, καθώς μέσα από την πληθώρα των δραστηριοτήτων οι μαθητές ανακαλύπτουν διαρκώς ευκαιρίες για να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο, να εξελιχθούν με βάση τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους και να γίνουν πολίτες του κόσμου.

Η χώρα των
Εγκαταστάσεων

Σε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό campus, η χώρα των παραμυθιών προσφέρει στους μαθητές της την πιο σύγχρονη εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία μέσα από υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας.

Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα μια δημιουργική και αποτελεσματική μάθηση, την οποία οι μαθητές αποκτούν με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες, υιοθετώντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.

Βρεφικός Σταθμός

6 μηνών – 2,5 χρονών

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Παιδικός Σταθμός

2,5 – 4 χρονών

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Νηπιαγωγείο

4-6 χρονών

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis